• Cung cấp các giải pháp về sàn gỗ hàng đầu Việt Nam

Chứng chỉ

Thương hiệu sàn gỗ Pergo được sản xuất trên nguồn tài nguyên được tái sử dụng, thân thiện môi trường, và không ảnh hưởng tài nguyên rừng.

Chính sách của chúng ta ảnh hưởng đến sự lựa chọn về nguyên liệu cũng như qui trình sản xuất, vận chuyển và đóng gói. Nhà sản xuất Pergo tự hào khi hơn 80% nguyên liệu sản phẩm là bột gỗ dư từ ngành công nghiệp gỗ. Không sử dụng tài nguyên của rừng.

Nhà sản xuất đã đi chặn đường dài trong những ngày đầu phát triền sản phẩm ván sàn được chứng nhận bởi Ecolabel Bắc Âu. Và được chứng nhận PEFC về mức độ thân thiện môi trường và không ảnh hưởng môi trường sống.

chung chi council - Chứng chỉ Pergo

6fd3b76677299077c938 - Chứng chỉ Pergof8f43740f70f1051491e - Chứng chỉ Pergo

13f0c144010be655bf1a - Chứng chỉ Pergo

LEED POINTS FOR PERGO FLOORING PRODUCED IN EUROPE

PEFC (CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG)EPD(TUYÊN BỐ VỀ SẢN PHẨM MÔI TRƯỜNG)

AFSETT (A+)

Tiêu chuẩn quốc tế tiên phong về vấn đề xây dựng các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người

Chứng chỉ PEFC (Chương trình Xác nhận các Chương trình Chứng nhận Rừng). Biểu thị rằng tất cả gỗ được sử dụng trong các sản phẩm này bắt nguồn từ rừng tái tạo.Mục đích chính của nó là cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy và có thể so sánh về hiệu suất môi trường của sản phẩm.

Afsett là chứng chỉ tiếng Pháp được sử dụng cho các quy định về phát thải. A + là loại khó nhất có nghĩa là phát thải rất thấp.

96182eadeee209bc50f3 - Chứng chỉ Pergo

20f82d4eed010a5f5310 - Chứng chỉ Pergo745c35eaf5a512fb4bb4 - Chứng chỉ Pergo 

NORDIC ECOLABEL (CHỨNG NHẬN SINH THÁI BẮC ÂU)

U SYMBOL LAMINATECHỨNG NHẬN M1 (PHÂN LOẠI KHÍ THẢI)

Nhãn sinh thái Bắc Âu. Pergo là nhà sản xuất ván sàn đầu tiên nhận được Ecolabel của Bắc Âu, Green Swan

Là chứng nhận bán hàng tại Đức. Dấu hiệu này là sự khẳng định tính đồng nhất của sản phẩm với yêu cầu về phát thải của Viện Công nghệ Xây dựng Đức và là một yêu cầu về chất lượng cần thiết để bán hàng tại Đức.M1 Nhãn Phần Lan để phân loại khí thải. Chứng minh sản phẩm không ảnh hưởng không khí trong nhà.