• Cung cấp các giải pháp về sàn gỗ hàng đầu Việt Nam

Sàn gỗ Sồi Engineer nhà Thảo Điền, Quận 2

Thông tin công trình

Hoàn thiện sàn gỗ Sồi Engineer 15/3 x 120 x 900

Công trình: Thảo Điền, Quận 2

Khối lượng: 220m2

Hình ảnh thi công thực tế

BÀI VIẾT CÙNG ĐỀ TÀI