• Cung cấp các giải pháp về sàn gỗ hàng đầu Việt Nam

Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu Quận 2

Thông tin công trình

Công trình: Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu Quận 2

Hạng mục: Phòng ngủ

Quy cách: 15x90x900 và 15x90x600 (lắp xương cá)

Đơn vị Thi Công: Sàn gỗ Phương Nam Wood

Hình ảnh thi công thực tế Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 15x90x900

Hình ảnh thi công thực tế Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 15x90x600 (lắp xương cá)

BÀI VIẾT CÙNG ĐỀ TÀI