• Cung cấp các giải pháp về sàn gỗ hàng đầu Việt Nam

Tấm Ốp Lam 3 Sóng Cao Hobi Wood

508
  • Giá:
    395,000đ
  • Giá thị trường:
  • Số lượng:
  • Chọn mã màu
Tổng quan về sản phẩm

Tấm Ốp Lam 3 Sóng Cao Hobi Wood

  • Kích thước : 20 x 198 x 3000 mm
  • Số tấm/hộp/m2: 8 pcs = 4.752m2
  • Màu sắc: LS3C 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08