• Cung cấp các giải pháp về sàn gỗ hàng đầu Việt Nam (501 (Số cũ: B5C3) Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM)

Tấm Ốp Lam 4 Sóng Thấp Hobi Wood

211
  • Giá:
    395,000đ
  • Giá thị trường:
  • Số lượng:
  • Chọn mã màu
Tổng quan về sản phẩm

Tấm Ốp Lam 4 Sóng Thấp Hobi Wood

  • Kích thước : 12 x 183 x 3000 mm
  • Số tấm/hộp/m2: 8 pcs = 4.392m2
  • Mã màu: LS 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410